08 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Jesus vill hjälpa oss att hitta en enkelhetens väg”

Jesus undervisning om ekonomi är radikal. Han vänder sig ofta särskilt till de fattiga och lyfter fram dem som ideal, medan han kan möta rika människor med fördömanden. Frågan är hur den undervisningen ska följas i Sverige i dag?

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar