04 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Gud är alltid trofast – men hur är vi då?

Att vara trofast i dagens samhälle är att gå mot strömmen. Men kanske är det först då vi finner källan?

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar