06 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Frågorna som delar katoliker och protestanter

I efterdyningarna av Ulf Ekmans konvertering till Katolska kyrkan har Dagen fått ett flertal brev och mejl med samma fråga. Vad skiljer egentligen katolsk och protestantisk tro? Vi lät en katolik och en protestant ge sin syn på några av tvistefrågorna.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar