21 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Alla med ansvar för andra är herdar

Bilden av Jesus och Gud som den gode Herden återfinns på flera ställen i Bibeln. Den bilden kan även överföras på oss människor, menar författaren och barnläkaren Lars H Gustafsson. ”Vi är alla herdar för de vi fått ansvar för”, säger han.

Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar