11 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Kyrkans gemenskap – svaret på ensamhet?

I vår strävan efter att bli självständiga individer har vi blivit så ensamma att vi till slut dör utan att någon märker det. Kyrkorna kan bli individualismens motgift, bara vi vågar erkänna för varandra att vi har behov, menar församlingsutvecklare Per Westblom.

Endast för prenumeranter

Malin Aronsson

Malin Aronsson är redaktör för Dagens relationsmaterial med reportage, intervjuer samt frågespalt till Dagens relationsexperter.

Fler artiklar