21 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Så klarar barn att bo varannan vecka

Vart tionde svenskt barn mellan 12 och 15 år bor varannan vecka hos separerade föräldrar. Forskare vid Göteborgs universitet har djupintervjuat några av dessa barn. Studien visar att barnen är mer positiva till sin situation om de har inflytande över beslut som rör deras boende. Det är också viktigt att de praktiska omständigheterna kring boendet fungerar.

Daniel Wistrand

Daniel Wistrand är redaktör för kultur och livsstil på Dagen.

Fler artiklar från Livsstil