Livsstil

Så blir det med de kristna sommarkonferenserna

Tusentals personer har redan bokat sin husvagnsplats på någon av de större kristna konferenserna runtom i landet. Coronavirusets ovälkomna inträde i världen sätter dock allt ur spel. Det är ännu ovisst om huruvida flera av konferenserna blir av eller inte.

Observera: Den här artikeln publicerades den 30 mars. Läs här för senaste uppdatering: Besluten om kristna sommarkonferenser: Dessa ställs in

###

Observera: Nyhetskonferensens ledning meddelade efter påskhelgen att konferensen inte kommer att äga rum som vanligt i sommar. Läs mer om beslutet här

Nyhemskonferensen, Mullsjö, 12–21 juni

Andreas Ardenfors, verksamhetsledare Pingst, när fattar ni beslut om Nyhem blir av eller ej?

– Någonstans mellan mitten av april och den sista april kommer vi ta ett beslut. Men hela vårt sätt att tänka inom Pingst nu handlar om att "Vi ställer inte in, vi ställer om".

Så det finns en reservplan?

– Om Nyhem och Lappis inte skulle gå att genomföra, då blir det någonting annat, frågan är bara vad. Om det blir i digital form eller hur det kommer att bli det vet vi inte i dagsläget.

Hur bör man tänka som Nyhemsbesökare?

– Hade jag haft ett bra svar hade jag gett det. Hela vårt läge handlar om att ingen vet hur det ser ut i Sverige om två månader. Det går inte att sia om.

Kommer man att få tillbaka pengar för det man lagt ut?

– Det får man prata med Nyhems organisation om, men det tror jag.

Vad hoppas du i dagsläget?

– Att vi ska kunna köra. Skulle Sverige reda ut detta så behöver vi mötesplatsen. Det kommer finnas ett jättebehov av att träffas, det trycket kommer bara att bli större.

Läs mer New Wine: Vi tvingas ställa in i sommar

###

Torpkonferensen, Örebro, 15–21 juni

Observera: Den 6 april meddelade Evangeliska frikyrkan att årets Torpkonferens ställs in. Läs mer om beslutet här.

Texten nedan visar hur samfundet resonerade i slutet av mars.

Kate Almroth, kommunikationschef Evangeliska frikyrkan, kommer Torpkonferensen att bli av?

– Vi planerar för Torp utifrån de förutsättningar som finns i dag. Vi vet att det inte kommer att se ut som tidigare år, men vi tror att det finns en längtan och förväntan hos våra "stammisar" att det blir av.

Hur ska ni göra om myndigheternas rekommendationer fortsätter att begränsa antalet som får mötas?

– Vi kommer snart att börja föra en dialog med våra medlemmar för att ta del av deras förhoppningar. Vad är viktigt för dem? Vad har Gud gett människor för bilder när de bett kring detta? Hur kan vi utforma en mer avskalad konferens?

Hur kan en sådan konferens komma att se ut?

– Det kommer inte bli den folksamling och festivalkänsla som vi är vana vid. Torp blir av, men inte i den version vi är vana vid.

Vad händer för dem som redan bokat husvagnsplatser och logi?

– Vi ser att när vi släppt platser så har bokningen pågått precis som vanligt, det rullar på. Ställs det in betalar vi tillbaka pengarna, men vi kommer ge möjlighet för den som vill att låta pengarna gå till EFK:s mission.

Det låter som att det finns mycket hopp och tro?

– Ja, vi ber att vi ska få vara lyhörda för vad Gud vill göra. Torp är en stor laddningsstation för många, därför vill vi inte ställa in. Men nu är det viktigt att vi för en dialog med de som vill komma. Och fortsätter lyssna på vad myndigheterna rekommenderar.

Läs mer EFS ställer in årskonferens

###

Lapplandskonferensen i Husbondliden, 28 juni–5 juli

Jörgen Fahlstedt, föreståndare pingstkyrkan Lycksele, hur tänker ni?

– Jag förstår om många undrar. Vi har bestämt att tills vidare jobba på som om konferensen kommer att bli av. Vi har satt en deadline till måndagen efter påskveckan, då behöver vi fatta ett beslut huruvida Lappis blir av eller inte. Så ser planen ut nu.

Hur tänker ni kring myndigheternas rekommendationer?

– Vi följer nogsamt det de säger. Kvarstår mötesförbudet, ja då är konferensen omöjlig att hålla. Då går det inte ens att söka tillstånd för den. Så mycket hänger naturligtvis på vad myndigheterna säger at vi ska göra fortsättningsvis, hur smittoläget utvecklas.

Finns det en reservplan eller alternativ om konferensen ställs in?

– Vi jobbar på det, men ingenting vi kan gå ut med i nuläget. Reservplanen håller på att få konturer kan vi säga och mer berättar vi när vi fattat ett slutgiltigt beslut.

Hur ska man tänka som presumtiv Lappisbesökare i sommar?

– Ja, om jag kunde bestämma hur alla som vill komma hit ska göra, då vore jag en väldigt stor profet, haha. Det är jättesvårt att veta för oss alla, hur vi ska förbereda oss. Men jag tror att man ska ha is i magen till dess att vi bestämt oss efter påsk. Tyvärr kan det bli så att vi då säger att Lappis inte blir av som vi tänkt oss.

Kommer de som redan betalat att få pengarna tillbaka?

– Det är en fråga som ingår i planen hur vi ska hantera det, men självklart vill vi ha ett generöst sinne där.

Hur jobbar ni just nu?

– Det är svårt att jobba med den stora osäkerhet som finns. Det handlar mycket om att hålla modet uppe, det är svårast för oss alla, att tänka konstruktivt och kreativt i detta läge – det är en stor utmaning.

Läs mer EFK skjuter upp sin årskongress till hösten

###

Gullbrannafestivalen, Halmstad, 2–5 juli

Andreas Joakimson, projektledare, hur tänker ni inför sommaren?

– Som för många andra är det ovisst, men vi jobbar på som att vi ska genomföra festivalen, än så länge. Vi har ett taggat "crew" och vill ha en positiv "vibe" kring detta.

När behöver ni bestämma er?

– I mitten av maj borde man ha en känsla för hur det kommer att bli. Samtidigt vill vi sälja biljetter innan dess, där är vi mer passiva än andra år. Det är ett stort riskprojekt för oss detta, vi tar alla utgifter innan vi får inkomsterna.

Ja, hur blir det ekonomiskt för er, med alla artister som ni har bokat?

– Vi undviker att binda oss till större artistkostnader och försöker skjuta på att knyta tekniker till oss. Eftersom Gullbranna är vår egen gård finns det ett intresse i att ha ett bra tryck på sommarverksamheten där. Det skulle det bli ett stort hål i inkomsterna den veckan om inte festivalen blir av.

Finns det en reservplan?

– Om vi inte kan få hit internationella artister kanske vi kan göra en svensk edition? Med Sabina Ddumpa, Jonathan Johansson och Dirty Loops som stora namn. Kanske kan vi bygga en utomhusscen om vi bara får vara utomhus? Vi vill göra en bra lösning framåt i så fall, som gynnar gården.

Hur ska man tänka som festivalbesökare?

– Vi uppmanar folk att boka biljetter, ställer vi in får man pengarna tillbaka, om man inte vill ge det som en gåva förstås. Campingplatser löser vi snabbt på plats.

Vad hoppas du nu?

– Drömscenariot vore att alla är sugna på att träffas i sommar och att det inte finns någon hotbild. Vi har ett fantastiskt program och vi vill tåga vidare i en positiv anda. Så hoppas vi att publiken vill komma.

###

Hönökonferensen, 4–12 juli

Hur tänker ni i dagsläget, Anders Marklund, pastor i Hönö missionskyrka?

– Vi planerar utifrån att vi har en konferens. Talare och musiker är kallade, vår ambition är att genomföra konferensen. Men det är klart vi funderar över vad som händer, vad det finns för restriktioner när vi väl kommer fram till den fjärde juli.

Hur tänker ni kring myndigheternas rekommendationer?

– Vi kommer inte att göra något som strider mot det folkhälsorådet säger, det finns inte på kartan. Men på ett eller annat sätt kommer vi att genomföra en konferens.

Så det finns en reservplan?

– Det finns lite tankar och funderingar. Vi träffas regelbundet för att prata om hur vi ska göra. Veckan efter påsk vet vi nog lite mer hur vi ska göra.

Hur ska man tänka som Hönöbesökare?

– Jag tror man får tänka att det blir en sommar, att livet kommer att återvända till det normala. Vi vill så gärna att den här konferensen blir av, det skulle bli den 75:e. Det ska mycket till för att vi ska ställa in, men vi går inte emot några riktlinjer. Jag tror vi behöver det här i sommar – sol, värme och goa möten. Det som händer nu lamslår oss på ett obehagligt sätt.

Hur har ni gjort med bokningar av logi?

– Vi skjuter på öppnandet av bokningarna till mitten av maj. Har man däremot bokat boende privat tar inte vi ansvar för det. En konferens innebär stora kostnader för vår församling, vi hyr bland annat ett väldigt dyrt tält, bokar boende för våra medverkande – sådant går inte att dra ut på för länge.

Det låter som att det ännu finns tro och hopp?

– Vi måste på något sätt tänka att det här ska kunna gå över, frågan är bara när. Vi fortsätter be, inte främst för att konferensen ska bli av utan att detta ska gå över i vårt land och i vår värld.

###

Oasmötet, Ljungby, 21–25 juli

Berit Simonsson, inspiratör Oasrörelsen, hur går snacket hos er?

– Oasrörelsen följer noga utvecklingen vad gäller riskerna att smitta och smittas av coronavirus, vi lyssnar på de förhållningssätt som myndigheterna föreskriver.

Blir er konferens av denna sommar?

– Vi planerar just nu för att Oasmötet i Ljungby ska bli av, det är fortfarande flera månader till slutet av juli. Men så kan ju endast ske om restriktionerna vad gäller stora folksamlingar hävs och om risken att smitta eller smittas bedöms vara borta.

Vad händer annars inom Oas i dessa tider?

– Vi anordnar husmöten, bibelquiz och bönepromenader på vår Facebooksida, fria för alla att följa och ta del av. Vi tror att lekfullheten och glädjen behöver finnas med denna tid.

Finns det en reservplan?

– Nej, blir det inställt så blir det ju inställt. Men då får vi göra andra saker, som de här livemötena vi har. Det är vår strategi just nu för att hålla kontakt med Oasvänner och människor som sitter hemma.

Vad vill du säga till dem som planerat sin sommar efter veckan i Ljungby?

– Sitt stilla i båten, det är flera månader kvar. Vi får alla ha lite öppenhet för olika varianter utan att drabbas av panik. Nu är nu och detta kommer att gå över. Sen planerar vi för HöstOas på Åh stiftsgård.

Jan Blom, Livets ord i Uppsala.

Europakonferensen, Uppsala, 28 juli–2 augusti

Jan Blom, pastor och verksamhetschef på Livets ord, hur går resonemanget?

– På Livets ord har vi tillsatt en stabsgrupp som endast jobbar med att uppdatera sig kring situationen med corona-smittan. Vi följer löpande utvecklingen och agerar utifrån de råd och förordningar som fattas av folkhälsomyndigheten. Löpande, dag för dag utvärderas, samordnas och fattas eventuellt nya beslut när det gäller alla våra verksamheter.

Kommer Europakonferensen att genomföras?

– I nuläget räknar vi med att kunna genomföra vår Europakonferens som vanligt. Vi jobbar dock löpande med frågan kring just konferensen och våra tillresande talare. Då framtiden är så svår att förutsäga har vi fortsatt fullt fokus och full beredskap på att genomföra sommarens konferens.

Finns det en reservplan om den inte går att genomföra?

– Skulle detta med coronasmittan visa sig bli mer utdragen än vad vi nu kan se finns det beredskap för att snabbt kunna ställa om och hitta andra vägar för att på bästa sätt ändå genomföra en bra konferens.

Men om ni ändå skulle tvingas ställa in?

– Vi har fantastiskt kreativa medarbetare som ser lösningar i de mest omöjliga utmaningar. I nuläget är det svårt att ge ett exakt svar. Men nöden är uppfinningarnas moder. Varför inte ha en hel konferens online? Vi äger all teknik vi i stort behöver. Eller fördela gudstjänsterna och mötena i mindre enheter så att man ändå kan förmedla konferensens hjärta och kärna till dem som är på plats? Nu spånar jag bara, detta är inget som finns på ”papper” ännu. Men jag tror att vi alla kyrkor måste våga se möjligheterna i just denna svåra tid. Guds församling har överlevt genom alla tider och kommer också att göra så nu.

Läs mer Agnes Wold: Fel tid att arrangera sommarkonferenser

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig