Livsstil

Två röster om det finländska initiativet

1. Vad tänker du om initiativet och diskussionerna i Finland? 2. Borde något liknande göras i Sverige?

1 av 2

Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrnakyrkan i Göteborg och musiker: 
–Det var en intressant och oväntad utveckling av en kristen musikfestival. Svårt att kommentera och kanske ännu svårare att kopiera men det blir mycket intressant att följa. 
– Att det finns mycket blandade känslor kring 1970- och 80-talen i våra församlingar, både Sverige och Finland, det är jag övertygad om. Det gäller för övrigt alla epoker. Men jag känner inte riktigt igen mig i den mycket mörka bild som tycks målas i en del av inläggen. För mig var det mycket glädje och kreativitet under den här tiden. Men jag har absolut inte hela bilden. 
– Det som blir riktigt spännande är ju musikens roll i sammanhanget. Viktigt att det inte bara blir nostalgi här. Jag tror att musiken är en gudagåva som det bor mycket läkedom i.

Mikael Järlestrand, musikpastor i församlingen Europaporten i Malmö: 
–Jag tror att en sådan musikfest skulle hälsas välkommen med öppna armar i Sverige på ett liknande sätt som i Finland. Det skulle vara positivt för många. Att minnas och bli berörd och kanske också få lägga vissa saker bakom sig och både ge förlåtelse och få ta emot förlåtelse och samtidigt känna en fläkt ifrån en tid som för många formade resten av livet, både andligt, socialt och musikaliskt. 
– 1980-talet var en musikalisk guldålder i svensk frikyrka. Det var också ungdomskörernas gyllene årtionde. 2018 arrangerades i Malmö Pingstförsamling något vi kallade för "Minns du sången 80-tal" då vi som sjöng i kör på 1980-talet frossade i gamla härliga ungdomskörssånger. Speciellt inbjudna denna kväll var Urban Ringbäck och Roland Utbult som i mångt och mycket var stilbildare för ungdomskörsmusiken. 
– Jag tror att det kan stämma att det skulle bli som i Finland att en liknande samling skulle få en läkande effekt. Kanske var det ett tuffare klimat inom frikyrkan i Finland, med mer oskrivna regler och ramar, än här i Sverige. Dock fanns det även i Sverige ungdomar som växte upp i frikyrkan och kom i kläm i då ledarskapet inte alltid behandlade en ung vildvuxen generation på bästa sätt. 
– Det finns ju ett ännu större ansvar när man leder en andlig verksamhet där man gör anspråk på att vara andliga vägvisare. Man ska alltid vara försiktig med andliga överord och inte minst när man har hand om tonåringar och ungdomar som både är formbara och sköra.

Läs mer Nostalgi och trauman i finska pingst

Fler artiklar för dig