Livsstil

De vill utmana tweenies att tänka större

Diakonia, Equmenia och SAU gör gemensam sak för att väcka intresse kring tro och globala frågor

Två personer befinner sig i en gympahall och tar på sig massor av olika klädesplagg som en del av utmaningen "Lager på lager på lager"
Nu lanseras “Barnens tankesmedja Challenge” – ett koncept för församlingar där barn i åldrarna 8–12 år och deras ledare får tänka, tävla och prata om tro och rättvisa.
– Vi hoppas att barnen ska inse att vi alla hör ihop, säger projektledaren Unni Jonsson.

För två år sedan började biståndsorganisationen Diakonia fundera på hur de kunde jobba mer aktivt med tweenies – barnen som är på väg att bli tonåringar – och få dem intresserade av globala frågor. Därför krokade man arm med barn- och ungdomsorganisationerna Equmenia och Svenska alliansmissionens ungdom och tog tillsammans fram ett koncept där barnen ska anta olika utmaningar och sedan koppla det till tro och rättvisa.

– Vi vill hjälpa barn och unga att bli medvetna om världen runt omkring och inse att vi människor hör ihop, oavsett var på jorden vi bor. Det vi gör här i Sverige påverkar människor i andra länder, säger Unni Jonsson.

För att gestalta detta innehåller konceptet olika “challenges”. En av dem heter “Lager på lager på lager” och går ut på att deltagarna ska klä på sig så många klädesplagg som möjligt på en angiven tid. Därefter får de titta var plaggen är producerade och utifrån det ha ett samtal om hur vår konsumtion påverkar människor i andra länder.

– Till varje “challenge” finns också ett bibelord. Till den som handlar om kläder finns bibelordet om att ikläda sig ödmjukhet. Ledare och barn får tillsammans fundera på vad det kan innebära, berättar Unni Jonsson som också hoppas att blandningen av lek och samtal ska visa på att tro och liv hör ihop.

Hela konceptet bygger på en grundtanke om att Jesus uppmanar till att älska sin nästa och att stå upp för den som är utsatt. Genom att lära sig mer om världen kan man också bli inspirerad till att göra skillnad, tror Unni Johnsson.

– Förhoppningen är att många församlingar ska vilja använda konceptet i sina scoutgrupper, söndagsskolor eller lägerverksamhet och att utmaningarna blir en påminnelse om att vi alla är del av någonting större, säger hon.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig