Livsstil

Vad skulle vi sluta med om vi inte fick någon lön för det?

Åsa Molin: Ryska soldater saknar motivation, därför går det sämre. Vad motiverar egentligen oss?

Putin har samma problem som Machiavelli. Soldater som inte försvarar sitt eget land saknar den där extra glöden som inga pengar i världen kan skapa. En orsak till att kriget går så trögt för Putins Ryssland är soldaternas brist på motivation, enligt militära analytiker. Även om de inte är legosoldater, som “motiveras att delta i strid väsentligen för egen vinning”, så saknar många av dem den drivkraft som de ukrainska soldaterna har. Machiavelli avrådde från att använda legosoldater, därför att när striden var som hetast tänkte legosoldaterna på hur de kunde ta sig därifrån, inte hur de skulle kunna besegra fienden. Detta visste han av egen erfarenhet som Florens överbefälhavare 1503–1506.

Jag funderar på vad det är som motiverar mig. Vad är det som i slutänden får mig att göra, eller inte göra, något? Om man stannar upp och tänker efter. Om lönen skulle försvinna, skulle vi ändå fortsätta? Om vi inte fick någon uppmärksamhet eller ens något slags erkännande, vad i våra liv skulle vi lägga av med? Finns det några handlingar som skulle stå sig även om de inte fick någon belöning över huvud taget? Som Jonathan Johansson sjunger:

“Jag bara fortsätter ner i

Vad som än får mig att vakna på morgonen

Det kan va hyran eller stormen bakom solglasögonen

Some things I do for money

Some things I do for free”

Vad var det som fick Jesus att stiga upp ur sängen om morgnarna? Vad drevs han av? Jesus är definitivt inte Guds legosoldat. Då hade han dragit sig ur för länge sedan. Det är inte heller krav, hot eller hopp om belöning. Det är något helt annat som är hans fötters och hjärtas bränsle.

Hans drivmedel är att han älskar. “Ingen har större kärlek än den som lägger ner sitt liv för sina vänner“, säger Jesus. Vilka vänner? “Ni är mina vänner”, svarar Jesus. Han kallar oss inte tjänare, springpojkar eller arbetstagare. Vi är inte legogubbar Gud leker med. Vi är vänner med Gud. Jesus kallar mig “min vän”. Det är sådana ord som tar en livstid att vänja sig vid och ta in verkligheten i.

Denna kärlek vill Jesus visa oss. Var finns den? Den finns i vänskapen mellan Fadern och sonen, “så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek”. Att förbli i kärleken. Målet är inte att ängsligt följa en regelbok utan att våga kasta sig ut i den glädje som finns i att dela Jesu liv. “Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.” En glädje som nämns i samma andetag som att ge sitt liv för sina vänner. Hos Jesus verkar de inte stå i kontrast till varandra. En kamp pågår så klart inom Jesus när döden närmar sig honom, men när striden är som hetast tänker han inte på hur han kan ta sig därifrån utan på hur fienden skall besegras. Det är därför han lägger ner sitt liv för sina vänner.

“Some things I do for free”

---

Fakta: Veckans bibeltexter

Tema: Att växa i tro (femte söndagen i påsktiden)

Gamla testamentet: Hosea 14:5-9

Jag skall bota dem från deras trolöshet, jag skall älska dem av hjärtat, min vrede har vänt sig från dem. Jag skall bli som dagg för Israel, och han skall blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt skall vara som olivträdets, hans doft som Libanons. De skall åter få bo i hans skugga, de skall frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han skall bli ryktbar som Libanons vin. Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt.

Episteltext: Första Johannesbrevet 3:18-24

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

Evangelietext: Johannesevangeliet 15:10-17

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Psaltaren: Psalm 98:1-8

En psalm. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig