Apartheidmotståndet delade Sveriges kyrkor

Sverige stod upp som en man mot apartheid, men några samfund tvekade att ta aktiv ställning för att inte blanda tro och politik och för att inte äventyra sitt arbete på plats.
Vad kan kyrkan lära för framtiden av att se på hur man förhöll sig till apartheid?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!