Livsstilskrönika

Är Jesus sökarvänlig?

Rickard Sundström: Hur har Jesus mage att vara så (o)barmhärtigt vass mot den rike mannen?

En dag dök ett nytt ord upp i många kyrkor. Sökarvänlighet. Att med låga trösklar forma verksamhet, arrangemang och gudstjänster anpassade för sökare eller människor utanför kyrkans ibland metertjocka väggar. Vilken behjärtansvärd ambition det är. Jesus verkar dock inte ha gått kursen.

En rik man faller ner framför Jesus med frågan hur han ska vinna evigt liv. Han har med sig en lapp med avbockningsbara rutor och har snart kryssat av alla buden han hållit sedan barnsben. Han rätar på sin redan uppsträckta fromma rygg och andas ut, men märker snart hur luften bokstavligen går ur honom. Jesus ser på honom i kärlek. “Ett fattas dig”, säger Jesus. “Gött, bara en grej”, tänker mannen. Så kommer det mest osökarvänliga i hela Markusevangeliet: “Gå och sälj allt du äger, kom sedan och följ mig.” (Tänkbar ljudkuliss: Beethovens Ödessymfoni, Fortissimo.)

Ett mörkt moln av bedrövelse gömmer den rike och just innan så fullfjädrade mannen. Han går ledsen sin väg och Jesus konstaterar hur svårt det är för rika att komma in i Guds rike. Bestörta lärjungar. Då berättar Jesus att en kamel lättare tar sig genom ett nålsöga än att en rik kommer in i Guds rike. Ännu mer förskräckta lärjungar!

Okej vad händer här?! På en minut har Jesus fått en sökare att gå i väg bedrövad och gjort lärjungarna mycket förskräckta. Sökarvänligheten lyser med sin frånvaro. Sökarvänlighet som riskerar att anta formen av uddlösa, vaga ord om en Gud som tycker om dig och att allt är frid och fröjd som det redan är. Osökarvänliga sanningssägare riskerar i andra ringhörnan få mig att undra om Gud överhuvudtaget tycker om någon. Dag Hammarskjöld-citat: “Sanning utan kärlek är ren grymhet, men kärlek utan sanning är ren sentimentalitet.”

Han trampar på den ömma tån, där skon klämmer, för bara när den skon dras av kan skavsåret läka.

Hur har Jesus mage att vara så (o)barmhärtigt vass mot den rike mannen? Han trampar på den ömma tån, där skon klämmer, för bara när den skon dras av kan skavsåret läka. Mannen såg på sin feta Rolexklocka i kärlek, såg på sin taklösa Aston Martin och sin 160-kvadratare i Marbella i kärlek. Jesus såg på mannen. I kärlek. Och full av nåd och sanning gör han vad överslätande “sökarvänlighet” eller översittande uppläxningar aldrig förmår: Visar vägen till frid med Gud, rakt genom ett nålsöga. För människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt.

Vi vänder på bibeltexten: “Hur lätt är det inte för den med lite pengar att komma in i Guds rike, sa Jesus och lärjungarna blev glada över hans ord.”

Vem vet, via en energikris och räntehöjningar, i en tid av inflation där vettlösa invasioner och annekteringar slår hål på myten om mysighet kan det visa sig att svensken med mindre på banken kommer att hitta in i Guds rike lättare än innan. Är det sökarvänligt och lågtrösklat? Knappast. Men Jesus ser inte på oss med sentimentalitet eller grymhet. Han ser på oss genom nålsögat i kärlek som befriar.

---

Veckans bibeltexter - Att lyssna i tro

Gammaltestamentlig läsning: 5 Mosebok 30:11-16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Episteltext: Jakobsbrevet 2:8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: ‘Du skall älska din nästa som dig själv’, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: ‘Du skall inte begå äktenskapsbrott’ har också sagt: ‘Du skall inte dräpa.’ Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelietext: Markus 10:17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: “Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: “Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: ‘Du skall inte dräpa’, ‘Du skall inte begå äktenskapsbrott’, ‘Du skall inte stjäla’, ‘Du skall inte vittna falskt’, ‘Du skall inte ta ifrån någon det som är hans’, ‘Visa aktning för din far och din mor’. ”Mästare”, sade mannen, “allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: “Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: “Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: “Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: “Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren: Psalm 19:8-15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig