Livsstilskrönika

Kraften kommer inte ifrån oss eller vår egen starka tro

Daniel Ringdahl: Kraften kommer från personen som tron riktar sig mot: Jesus.

Karma och kristen tro hör inte ihop. När Jesus och lärjungarna möter en blindfödd man är lärjungarnas första tanke att mannen är straffad av Gud på grund av sina egna eller sina föräldrars synder, och samma tanke går igen hos fariséerna som säger till mannen att han är “född syndig alltigenom”. Jesus, däremot, avvisar tanken på att mannens sjukdom skulle vara Guds straff, och den botade mannen blir i stället ett vittne för Jesus.

Det är en tragisk ironi att den blinde mannen tydligt ser vem Jesus är medan de upplysta fariséerna är blinda inför Jesu gudomliga identitet. Men det säger något viktigt till oss: man kan inte studera sig fram till en frälsande tro och den ägs inte per automatik av de religiösa – varken då eller nu. Den frälsande tron kommer ur det personliga mötet med Jesus, där Jesus får bli min Herre och min Frälsare.

Det är djupt orättvist att mannen ska ställas till svars för att han har blivit botad, som om det var han som hade gjort något fel. Situationen är lite som när man ifrågasätter om inte ett brottsoffer egentligen provocerade fram brottet eller gjorde sig förtjänt av det. Man hade kunnat önska ett mer öppet sinne hos de religiösa ledarna, men deras misstänksamhet mot Jesus går så djupt att de blir blinda för undret som står mitt framför ögonen på dem.

Mannen tar emellertid inte på sig offerkoftan utan svarar frimodigt. Inte bara svarar han frimodigt utan han skjuter till och med tillbaka och ifrågasätter fariséernas invändningar. “Borde inte ni som är religiösa ledare veta vad det är för en människa som kan öppna ögonen på blinda? Kan en människa ens göra en sådan sak?” Det kan hans motståndare inte svara på, så de hånar honom och driver bort honom.

Tron ger kraft. Kritiker av den evangeliska tron gör sig gärna lustiga över idén om tron allena och hur ensamt och individualistiskt det blir att fokusera på sin egen tro, men mannen får inte kraft inifrån, genom sin egen starka tro. Kraften kommer från personen som tron riktar sig mot: Jesus. Han är stark, han är kraftig, han är tillräcklig. Och jag får förlita mig på – tro på – honom. Honom allena.

Men det finns ingen frälsande kraft i en tro som tror mindre om Jesus än att han är Guds Son, vår Herre och Frälsare – oavsett hur subjektivt stark tron än är. Visst kan människor åstadkomma social, moralisk och politisk förändring genom kraften i sina övertygelser, men ingen rår på mänsklighetens största fiender satan, synden och döden. Ingen utom Jesus.

Detta är en viktig poäng i söndagens andra båda texter. Om Abram sägs det att han “trodde Herren”, det vill säga att han litade på att Gud skulle hålla sina löften och Gud räknade honom som rättfärdig genom tron. Paulus förmaning till Timotheos, och i förlängningen också till oss, knyter samman tron, kampen, det eviga livet och bekännelsen. Allt hör samman och har sitt centrum i “Jesus, trons upphovsman och fullkomnare” (Heb. 12:2).

Den som håller sig till Jesus är stark om än svag, rik om än fattig, rättfärdig fast syndare, salig om än utsatt. Jesus ger tro som ger kraft.

---

Veckans bibeltexter - Trons kraft

Gammaltestamentliga texten: 1 Mosebok 15:5-6

Och Herren förde honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.”Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.

Episteltexten: 1 Timotheosbrevet 6:11-12

Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.

Evangelietext: Johannesevangeliet 9:1-7, 24-39

Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: “Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: “Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.”

Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: “Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: “Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.” Han svarade: “Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” De frågade honom: “Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” Han svarade: “Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?”

Då snäste de av honom och sade: “Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” Han svarade: “Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.”

Då sade de till honom: “Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: “Tror du på Människosonen?” Han svarade: “Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.” Jesus sade: “Du har sett honom. Det är han som talar med dig.” Då sade han: “Jag tror, herre” och föll ner för honom. Och Jesus sade: “Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.”

Psaltaren: Psalm 73:23-26

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

---

Fler artiklar för dig