Livsstilskrönika

“Bibeln har en svartvit världsbild - man är för eller emot Jesus”

“Jesus tar för givet att hans lärjungar kommer att bli hatade av världen, just för att de håller fast vid Guds ord”, skriver Daniel Ringdahl.

Händer det dig att någon kommer fram och berättar att han eller hon ber för dig? Det händer mig rätt sällan, men jag blir så glad när det undantagsvis faktiskt sker. Det visar omsorg, kärlek och god vilja, för vad kan egentligen vara finare än att någon vädjar för mig inför Gud. Men de är trots allt ”bara” människor. Tänk om Gud själv hade bett för mig – och det gör han! Vi läser om det i söndagens evangelium och på flera andra ställen (till exempel Rom. 8:34, Heb. 7:25, 1 Joh. 2:1).

Jesus ber inte om att hans lärjungar ska bli omtyckta, utan om att de ska bli bevarade i Guds namn.

—  Daniel Ringdahl

Men vad är det Jesus ber om? Han skiljer tydligen mellan sina lärjungar och ”världen”. Vad menas med det? Det betyder givetvis inte ‘den fysiska världen’ eftersom den är skapad av Gud. Däremot får vi en ledtråd i vers 14 där Jesus talar om att världen ”hatar” lärjungarna eftersom de inte tillhör världen liksom inte heller Jesus tillhör den. Både Jesus och lärjungarna tillhörde ju den fysiska världen, men Jesus talar om två riken som går bortom de jordiska rikena.

I en bemärkelse har Bibeln en svartvit världsbild: man är för eller emot Jesus (Matt. 12:30), man tillhör mörkret eller ljuset (1 Thess. 5:5), man är Guds barn eller vredens barn (EF. 2:3). Jesus säger dessutom att varje människa måste födas på nytt om hon ska kunna bli Guds barn. Det är ju det som är huvudpoängen i samtalet med Nikodemus (Joh. 3:1-21).

För att kunna växa i tro behöver vi ha en korrekt beskrivning av verkligheten, och i den beskrivningen ingår en förståelse för de två rikena. Jesus tar för givet att hans lärjungar kommer att bli hatade av världen, just för att de håller fast vid Guds ord i en värld som är främmande för Guds ljus. ”Detta är domen”, sa Jesus till Nikodemus: ”att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.” (Joh. 3:19.)

Det är så lätt att tro att det är fel på kyrkan och de kristna när omgivningen reagerar på våra trossatser, vår etik och vår livsstil. Man kallas fördömande när man insisterar på den personliga omvändelsen, när man håller fast vid Bibelns äktenskapsteologi eller håller fram Jesus som hela världens domare – och när världen reagerar med hån och hat vill man lätt slipa ner kanterna.

Men Jesus ber inte om att hans lärjungar ska bli omtyckta, utan om att de ska bli bevarade i Guds namn, bevarade från det onda och helgade i Guds ords sanning. I lidandet ligger ett frö begravet, som kan slå rot och låta oss växa i tro till Jesu likhet.

Vi får be med Jesus om att bli helgade i Guds ord, för då växer vi samtidigt i tro. Vi söker inte lidandet, men ljuset från Kristi ansikte (2 Kor. 4:4-6) strålar från den som helgas av Herren vilket skapar reaktioner (Matt. 10:25, 1 Pet. 4:14). Och just i den situationen ber Jesus för oss! ”Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.” (Heb. 1:3.) Och därifrån vädjar han för oss. Tänk vilken trygghet!

Lyssna på Veckans bibelkrönika

---

Veckans bibeltexter – Tema: Att växa i tro

Söndag: Femte söndagen i påsktiden

Gammaltestamentlig text: Jesaja kapitel 57, vers 15-16

Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är heligt: Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft. Jag skall inte ständigt hålla räfst, inte vredgas för evigt —då skulle livsanden förgås, de levande väsen jag skapat.

Episteltext: Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-18

Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: ‘Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.

Evangelietext: Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9-17

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Psaltaren: Psalm 98: 1–8

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar