Livsstilskrönika

Vi söker tystnad men pratar i munnen på varandra

Rickard Sundström: Tystnaden har inte bråttom, men det har vi.

Sakarias hade varit stum i nio månader. Det hade varit änglabesök och overkligt svårt att köpa rakt av för Sakarias att han och hans hustru, som var överåriga, skulle bli föräldrar.

“Eftersom du inte trodde på mig kommer du bli stum och vara det ända tills det sker”, hade ängeln Gabriel sagt och så blev det. En ofrivillig tystnad. Barnlösheten byttes till ordlöshet.

Så föds sonen, seden var omskärelse och i samband med den namngivningen. Alla tänker “Sakarias” efter barnets far. Elisabet protesterar och Sakarias drar fram en skrivtavla och bedyrar att grabben ska heta Johannes och inget annat och plötsligt är den envisa, ordlösa tystnaden över för Sakarias. Det första som kommer ur honom är profetiska ord över deras barn.

Tystnaden

Vi dränks i ord, i strofer och budskap, i inlägg och kommentarsfält, i ogenomtänkta åsikter och välslipade argument. Det är så mycket ord i omlopp att de knappt har något värde kvar. Inflationen slår hårt i plånboken, men i ordförrådet är det ännu värre.

Tystnaden är inte alltid rolig, men det vill vi ha, så vi tar på oss hörlurarna och pratar i munnen på varandra.

—  Rickard Sundström

Det finns en tystnadens inbjudan till varje Jesus-efterföljare i Sakarias livsöde. Att ta emot det Gud talar, ger, visar, antyder och viskar och sedan vara tyst. Gärna nio månader eller mer. Sköra, nyhörda, levande Gudstilltal behöver ofta tystnaden för att växa till livsduglighet om de ska planteras ut och slå rot i köldnätter och det brutalt hårda klimat vår värld blivit. Tystnaden har inte bråttom, men det har vi. Tystnaden har inte alla svar, men det har vi och alla våra snabba repliker och otuggad respons. Tystnaden är inte alltid rolig, men det vill vi ha, så vi tar på oss hörlurarna och pratar i munnen på varandra.

Grundfärgerna

När Johannes var åtta dagar gammal talade Sakarias profetiska ord över honom. Han målade en Gudsbild med grundfärger som behöver färga allt tal om Gud och som senare gav Johannes döparens ord en skärpa och uppfodring till omvändelse ingen retorikkurs kan lära ut:

Att frälsningen är här med förlåtelse för våra synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Att Gud ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, han ska styra våra fötter in på fridens väg. Att vi ska få tjäna Gud utan fruktan, räddade från alla fiender och alla som hatar oss. Guds barmhärtighet till följd av Guds trofasthet mot sitt förbund.

Texten bjuder in till tystnad och mjukare tonläge, till en kalibrerande självrannsakan om ditt och mitt tal om Jesus har grundfärgerna hämtade ur Sakarias färgburkar eller ifall vi börjat blanda egna färger med pigment av otålighet och oumbärlighet för Gud.

Johannes döparen erkände att han inte var Messias. Tänkvärt.

Lyssna på Veckans bibelkrönika

---

Den helige Johannes döparens dag - Tema: Den Högstes profet

Gammaltestamentlig text: Jesaja 42:5-9

Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folktill ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi, nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu spirat kungör jag det för er.

Episteltext: Apostlagärningarna 10:37-38

Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom.

Evangelium: Lukasevangeliet 1:67-80

Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är härmed förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.” Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Psaltaren: Psalm 96:1-13

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen! Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag! Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor hans under! Ty stor är Herren, högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren, alla folkslag, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn! Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud! Darra inför honom, hela jorden! Förkunna bland folken: Herren är konung! Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla inför Herren — se, han kommer, se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig