Livsstilskrönika

Presenterna från Gud är tänkta att dela vidare

Britta Bolmenäs: Om Gud räknar med dig, då är det en dålig idé att diskvalificera dig själv

När vår son Noa fyllde fyra år hann de små gästerna inte ens innanför dörren innan Noa ryckte paketen ifrån dem. ”Stopp!” ropade vi. ”Det är inte så man gör.” Två timmar senare var kalaset slut. Lika ivrig gav Noa tillbaka alla presenterna till sina gäster.

”Stopp!” ropade vi. ”Det är inte så man gör. De här grejerna är dina nu.”

-” VA? Fick jag dem? Jag trodde bara att jag fick öppna dem”, sa Noa.

Han var superivrig, nyfiken och bubbligt glad att få ta emot – och precis lika ivrig och glad att få ge presenterna vidare.

Om Anden vill använda mig, då vill jag öva på att inte längre stänga mina händer bakom ryggen.

—  Britta Bolmenäs

Jag längtar efter att vi skulle smitta varandra med samma attityd av nyfikenhet och generositet när vi funderar över och ber om Andes gåvor. ”Andes gåvor” kallas de ungefär 20 olika gåvor vi läser om på fyra ställen i Nya testamentet. De är alltifrån att trösta, profetera, administrera, bota sjuka, vara gästfri, tjäna andra, vara generös, tolka tungotal med mera. Bibeln utmanar oss rejält: Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna!” (1 Kor 14: 1)

Varför ska vi sträva efter Andes gåvor? För att känna oss andliga? Imponera? Få bättre platser på den himmelska banketten? Nej!

Gåvorna ges oss för att vår värld, vår stad och vår församling behöver dem. Vi får dem för att tjäna andra med dem. För att Guds vilja ska ske på jorden såsom i himlen. Och för att glädjen fyraåringen upptäckte på sitt kalas ska bli vår.

Vi tänker rätt ofta att Andes gåvor är en bonus för de superandliga. Det är inte vad Bibeln säger. Nej!

Jesus andas på alla sina vingliga vänner och säger: ”Ta emot helig ande. Gå ut och ge som gåva vad du fått som gåva.”

Om Gud räknar med dig, då är det en dålig idé att diskvalificera dig själv. För vem känner dig bäst: du eller Gud?

Om Anden vill använda mig, då vill jag öva på att inte längre stänga mina händer bakom ryggen. Jag vill öppna mina händer. Sträcka fram dem. Vill öppna mina vanor. Låsa upp min självbild. Tillåta Anden att ge mig de gåvor Anden vill. Jag vill ta emot. Pröva. Öva.

”Tjäna varandra var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” (1 Petr 4: 9)

”Var och en med den nådegåva han fått”. ”Många former”. Här ryms både du och jag. Det är så häftigt att gåvorna har så många olika former. Former som du är van vid och trygg i. Former som är ovana, kanske konstiga för dig. Alla behövs. En del gåvor syns och hörs mer än andra. Precis som en ny frisyr oftast får mer komplimanger än en trofast njure, som kanske jobbar på i en hel livstid utan ett enda ”tack”. Alla delar behövs. Be Gud om nyfikenhet och generositet att upptäcka andras gåvor och att uppmuntra dem i det, för ”hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta”.

Det bor en så skön frihet i detta. Fokuset är inte jag. Det är oviktigt vad andra tänker om mig. Hälsningen i dag är: pröva att lita på att du får ta emot Andes gåvor och med dem göra skillnad där du finns.

Pröva att lita på Guds ord: Anden bor i dig

Lyssna på Veckans bibelkrönika

---

Nådens gåvor - Tionde söndagen efter trefaldighet

Gammaltestamentlig text: Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: “Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Episteltext: Första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelietext: Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: “Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren: Psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

---

Fler artiklar för dig