Livsstilskrönika

Hosianna är ett rop om räddning i nöden

Hanna Simonsson: Varför ropade folkmassan ut just detta när Jesus red in i Jerusalem?

Ibland när jag läser texter i Bibeln blir jag nyfiken och börjar funder på hur det jag läser om gick till egentligen.

Hur var stämningen? Vad kände och tänkte människor som råkade befinna sig i de sammanhang där Jesus var? Visste alla vad som hände, eller följde man bara med grupptrycket och gjorde samma saker som många andra?

På söndag är det palmsöndagen. Den söndag som inleder stilla veckan. I palmsöndagens evangelietext läser vi om när Jesus red in, som en kung på ett åsneföl. En stor skara (märk väl, inte alla) hyllade Jesus och ropade “Hosianna Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn”.

Hosianna är ett nödrop som betyder “Rädda oss”. Varför ropade folkmassan ut just detta när Jesus red in i Jerusalem? För vissa var kanske Jesus en räddning från romarriket, för andra var han kanske räddningen i deras personliga liv – en människa de gav allt förtroende och satte all sin förtröstan till. Endast Jesus visste vad som egentligen väntade honom – han visste att hans sista tid var inne, att han skulle dö för alla människors skull och sedan uppstå för att vinna över mörkret.

Det är intressant att läsa om Jesus sista dagar och konstatera att det finns flera som inte vet vem Jesus är. “Vem är han”, frågar folk i Jerusalem och de får svaret att det är “profeten, Jesus från Nasaret i Galileen”. Det är inte ett mer invecklat eller frälsande svar än så. Samma sak sker även i dag. Också i vår tid frågar människor “Vem är han?”. Vilket enkelt svar kan vi då ge? Kanske svarar vi: “Det är Jesus, Han som räddar oss från allt mörker.”

Så vi inleder stilla veckan med ett Hosianna – rädda mig: Från mina begär. Mina dåliga beteenden. Från mörker i mitt liv. Lämna mig inte i detta, låt mig få ta del av räddningen.

Amen, kom Herre Jesus.

Lyssna på andakten i poddformat:

Fler artiklar för dig