Pizza och Coca-Cola i stället för bröd och vin?

Hur viktig är formen och traditionen när vi firar nattvard? I Helsingborg finns husförsamlingar som låter nattvarden vara en ordentlig måltid. Men alla kristna tycker inte det kan kallas nattvard. Måltiden som egentligen ska vara ett tecken på enhet splittrar kristenheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!