18 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Inspiration, arbetsglädje och framtidstro i Kalmars nya kyrka

Första advent var en betydelsefull dag för Pingstförsamlingen i Kalmar. Under flera år hade man arbetat för att få en ny kyrka, och just första advent var dagen för invigningen av Lorensbergskyrkan. Nu har det gått sju veckor, den första tiden är över och det finns anledning att fråga: hur är det nu?

Ett vänligt mottagande i entrén var värmande efter en kylig promenad från parkeringen och i den välskottade gången fram till den vänliga hand som med ett ”hjärtligt välkommen!” tog emot. Mycket folk var samlat, fondväggens kors lyste, också det välkomnande. En lovsångsgrupp stämde upp, alla texter fanns på väggen och folk sjöng.

Församlingens föreståndare Uno Solinger förklarade församlingens glädje i det att nya medarbetare i församlingen skulle hälsas välkomna. En diakon, tre barn- och ungdomsledare stod framför publiken och fick avlägga de löften om tystnadsplikt och annat som följer uppdragen. En förbönsstund för de nyvalda följde.

Församlingens ungdomspastor Tobias Karlhager predikade och uppehöll sig över det viktiga i att bli rotad i Gud. Bibelverser som citerades visades alla på fondväggen.

I det stora och välutrustade kaféet samlades mycket folk efter gudstjänsten. Thomas Johansson, ordförande i församlingen var nöjd med gudstjänsten.

– Det var väldigt roligt och positivt, och mycket folk! Thomas har mycket att berätta om de veckor som gått efter invigningen.

– Flyttningen från våra vänner i Frälsningsarmén, där vi fått ha våra gudstjänster under byggnadstiden, gick mycket bra! Över förväntan faktiskt, säger han.

Thomas Johansson berättar också om att man nu tar betydelsefulla steg framåt med de nya medarbetarna, som i dagens gudstjänst avskildes för sina uppdrag.

– I dag har vi annonserat att vi bildar en barnkör. Vår barnverksamhet, och ungdomsverksamhet som kommer att kallas Alive, kommer att ta ny fart genom våra nya medarbetare! Och dessutom, det som faktiskt är grunden för verksamheten: vi kommer att ha bön varje vecka vid flera tillfällen! Han blir ivrig då han berättar.

Hur är det med ekonomin? Det är ju inte små pengar vi talar om i ett bygge som detta.

– Nej, det är mycket pengar! Men medlemmarna och andra har visat en enastående offervilja, så vi tror att med dem och Guds hjälp kommer ekonomin att fungera!

Medan vi sitter där och samtalar om allt det positiva kommer församlingens föreståndare Uno Solinger förbi kaffebordet.

– I dag såg jag flera mötesbesökare som jag inte har sett förut! säger han glädjestrålande.

Sammanfattningsvis efter sju veckor: Inspiration, arbetsglädje och framtidstro i Lorensbergskyrkan, Kalmar.

Fler artiklar från Dagen Lokalt