05 mars 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Läsarbild: Överblommad taklök leder tankarna till korset

Läsarfotograf Ingvar Nilsson skickar över ett foto på en överblommad taklök som han satt på sin stenmur för något år sedan.

Ingvar skriver: Jag tycker mig se den lidande Kristus, som ger sitt liv för världen. “O, gåtfullhet och salighet, o, Kristi törnekrona som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona”!

Ingvar Nilsson

Fler artiklar från Dagen Lokalt