09 mars 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Läsarkrönika: Så ska vi få fler människor till kyrkan

I Karlshamns pingstförsamling, där jag är medlem, kommer frågan då och då upp: Hur ska vi göra för att människor som vanligtvis inte kommer till våra gudstjänster ska komma inom hörhåll för evangelium.

Diskussionen kan handla om alltifrån frågan om predikoturernas effektivitet till att våga bjuda med grannar eller arbetskamrater.

När jag studerar evangelierna ser jag att Jesus drog till sig många människor, vilket berodde i allt väsentligt på de helandeunder, kraftgärningar och de tecken han gjorde. Tiotusental kom för att se och lyssna och uppleva mirakler i sina liv. "Ryktet spreds”, ”stora skaror följde Honom” Luk 14:25. ”Folket strömmade till." Luk 11.29. Framförallt ser vi att Fadern blev ärad, upphöjd och förhärligad genom de mirakler Jesus gjorde.

Jesus verkade i kraftgärningarnas och helbrägdagörelsens gåvor. Dessa gåvor är beständiga och den befallning Jesus gav till sina lärjungar i Mark 16 ”De ska lägga händerna på de sjuka, och de ska bli friska” är högsta prioritet ännu idag och fram tills det han kommer tillbaka. För oss handlar det att göra det som vi blivit tillsagda av Jesus att göra, att ivrigt söka efter att verka i de gåvor han har gett oss.

Vi måste lämna den tanke som säger att helandet infinner sig då vi i en framtid kommer till himlen. I stället kan vi i tro och lydnad lära och öva oss i att verka effektivt i mirakelgåvorna. ”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern”. Joh 14. Helande och mirakler är en central del av evangeliet som inte går att välja bort, det måste finnas där om det ska till fullo uttryckas.

Förlåtelsens del av evangeliet är enastående i förkunnelsen om Guds rike. Likväl går det inte att skilja evangeliet om frälsning från att också innefatta helande av sjukdom och befrielse från plåga. Sjukdom och synd kom samtidigt i världen. Sjukdomen är för min kropp detsamma som synden är för min själ och botemedlet för synd och sjukdom är detsamma och togs samtidigt bort på korset! ”Vilket är lättare att säga: Dina synder är dig förlåtna, eller säga: Stig upp och gå?” Matt 9:5.

Jesus visste att människan har många önskningar, men den sjuke har bara en. Att bli frisk! Det är naturligtvis den sjukes stora önskan även i dag, 2013. Sjukdom är ett gissel för människan därför prioriterade Jesus att bota de sjuka överallt dit han gick. Låt oss därför uppmuntra varandra till att lyssna in den helige Andes specifika instruktioner så att alla komponenter kommer på plats och helandegåvorna kan aktiveras. Folk kommer att strömma till när ryktet sprids att sjuka blir friska och plötsligt fått helt nya förutsättningar i livet.

Ingvar Nilsson

Fler artiklar från Dagen Lokalt