Dagen Lokalt

Årshögtid i Borensbergs baptistförsamling 2016

Borensbergs Baptistförsamling hade sin 98:e årshögtid söndagen den 10 januari.

###

Under 2015 har pastor Bengt Freed avlösts av Niklas och Mikaela Bjernhagen, pastor respektive diakon. Sara Brynte arbetar som barn- och ungdomsledare. Församlingen har under 2015 utöver gudstjänster i Salemkyrkan, andakter på Husbygården och bönegrupper i hemmen, haft barngrupperna Glädjefnatt, Bygget, Chilla och Skatten, inbjudit till Trivselträffen för daglediga och till stickkafé. Insamlingen ”Ge för livet” till socialt arbete i Kambodja och Zambia gav cirka 36 000 kr.

Hans Gill

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig