Dagen Lokalt

Skapelsekonferens med kristen uppfinnare

I mitten på september arrangerade föreningen Genesis en skapelsekonferens i Kristet Center Västs nya kyrka i Stenungsund där Stuart Burgess från Storbritannien var huvudtalare.

Stuart Burgess är professor i teknisk design vid universitetet i Bristol, England och har skrivit över 40 vetenskapliga artiklar. Stuart Burgess innehar sju patent och är särskilt meriterad inom området bioinspirerad design. Under fem år jobbade han för den Europeiska rymdbyrån med flera stora projekt. Han fick stor nationell uppmärksamhet när han kunde uppfinna ett sätt att förbättra cykelkedjans kraftöverföring för Storbritanniens OS-lag i cykel inför OS 2016 i Rio. Resultatet blev elva medaljer, varav sex guld.

Som skapelsetroende utnyttjar han det faktum att naturens design (läs: Guds) är överlägsen dess mänskliga motsvarighet och att man kan dra många viktiga lärdomar av att studera Skaparens designprinciper när man ska forma den egna teknologin.

Hur började ditt intresse för design?

– Det började tidigt som barn när jag byggde med lego.

Vilka är dina tre bästa bevis för Intelligent design?

– Mänskligt tal och och sång. Hur kan evolutionister förklara att människan behöver kunna sjunga vackert för att kunna överleva? Det finns ingen logik i detta. Vår förmåga att tala är fantastisk. De flesta språk har ungefär en miljon ord medan apor inte har några. Detta visar att människan är helt annorlunda apor. Den mänskliga förmågan är ett exempel på att vara designad för något mycket mer än att bara kunna överleva.

– Fågelsång. Vissa fåglar som koltrasten, rödhaken och näktergalen sjunger med en sådan musikalisk skönhet. De sjunger melodier i bestämda tonarter och fraser. Sådan förmåga, sådan musikalisk kunskap får man bara när man studerat musik. Men fåglar har aldrig haft någon lärare! Fågelsång förundrar mig verkligen eftersom det inte har någon fysisk funktion. Det är en skönhet för skönhetens skull.

– Trollsländor. Jag har noga studerat trollsländor och försökt att kopiera dem. De är fantastiska flygare och bättre konstruerade än något flygande föremål som människan konstruerat. En trollslända börjar som en nymf och tar sig sedan upp ur vattnet som en trollslända. Det är som om en ubåt skulle förvandlas till en amfibiebil som sedan blir en helikopter!

Varför är det så viktigt att tala om att världen blivit skapad? Spelar det någon roll för en kristen?

– Om man förstår biblisk skapelse förstår man mycket bättre Guds godhet eftersom man då förstår att varje detalj i skapelsen har planerats med människans behov som syfte.

– Till exempel, träslag och metaller som finns på jorden är bara material vi behöver för att arbeta och leka med. Det finns till och med träslag som är mycket passande för vissa instrument. Men om man tror på en teistisk evolution, kan man inte säga att varje detalj är en reflektion av Guds godhet, eftersom evolution säger att allting hände av en slump.

Varför är den bokstavliga tolkningen av skapelsen i 1 Mosebok så viktig?

– Det är för det första viktigt att visa respekt för Guds ord. 1 Moseboken skrevs som en korrekt historisk återgivning och den måste läsas på detta sätt. För det andra, om man inte tolkar 1 Moseboken bokstavligt kan man heller inte acceptera Adam som bokstavlig och då faller ju Bibelns grund ihop. För det tredje, bara skapelsen förklarar att döden inföll efter syndafallet.

Under Skapelsekonferensen i Stenungsund talade Stuart över ämnena "Den unika människan", "Kännetecken på design – designargumentet i vår tid" och "En värld av Design – hur världen är finkalibrerad för människan". Dessa föredrag går att ses i efterhand på Lifely.se.

Fler artiklar för dig