06 mars 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Seminariumet ”Rädda världen” hölls i Agape av Jan Rosman

”Rädda världen” är namnet på ett seminarium som hölls i Norrköping i slutet av oktober av Agapes fd pastor och grundare, Jan Rosman. – Syftet med seminariet var att utrusta de troende för ett starkt liv i betjänande av människor, förklarade han.

Seminariet ägde rum i Norrköpings trosrörelseförsamling Agape lördagen 28 oktober. "Rädda världen" var temat för konferensen och och det hölls av kyrkans fd pastor Jan Rosman, som grundade Agape för 32 år sedan.

Undervisningen var praktiskt inriktad på hur man bör som kristen betjäna inom olika områden som skolvärld, arbetsliv, medier, familjen, med mera.

– När tjänstegåvor möts kan det slå som blixten, eftersom man uppmuntrar varandra i rättfärdighet, sa Jan Rosman.

Han menade att detta händer speciellt när troende människor möter sin livskamrat, vilket leder till att båda börjar tjäna Gud tillsammans med sina respektive kallelser. Jan Rosman förklarade att Jesus börjar ta mer gestalt i den överlåten troendes liv, hjärta, hjärna och gärningar. Han sa också att när man tjänar Gud i det naturliga blir det så att det övernaturliga griper in i den troendes betjänande.

– Vi är gåvor från Gud till varandra. Det blir en multiplikation i interaktionsteamet, sa pastorn, som överlämnade ämbetet till 20 år yngre David Ekerbring för ett par år sedan.

Jan Rosman menade också att det första som händer med våra liv när vi blir frälsta är att Jesus börjar jobba med vår karaktär, och sammanfattade seminariets innehåll genom att hänvisa till det som står i Galaterbrevet kapitel 5 om köttets gärningar och andens frukter.

– Vi söker inte alltid Guds rike utan köttets eller mänsklig bekvämlighet istället, poängterar han.

Numera ägnar sig Agapes grundare bland annat åt att missionera utanför landets gränser och att predika runt om i Sverige. I helgen höll han sitt första seminarium hemma i Norrköping sedan han lämnade sin tjänst. Seminariet "Rädda världen" avslutades under söndagens gudstjänst där Jan Rosman fick sammanfatta lördagens budskap inför en större skara av församlingsmedlemmar och besökare med orden:

– Rädda världen! Betjäna världen med gåvor från Gud och frukt från den helige Ande!

Wladimir Loyola

Fler artiklar från Dagen Lokalt