07 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årsmötesreferat Vireda Pingstförsamling, Aneby

Som traditionen bjuder på trettondagen så har Vireda Pingstförsamling firat sitt års- och administrationsmöte med en tillbakablick på det gångna året.

Församlingen bjöds på drama, sång och musik av olika slag. Biblar delades ut till söndagsskolbarnen. Årsberättelsen lästes upp av Leif Persson, församlingens pastor, som även skrivit densamma.

Under 2017 har Mikael Målevik varit ordförande, övriga i styrelsen är Inglis Granlinger (vice ordförande), Folke Wilhelmsson, Leif Persson, Karoline Ellbranth-Pettersson och Jonathan Friberg. Hälsningar till församlingen lästes upp.

Under året har vi fått hälsa två nya medlemmar välkomna till församlingen, medlemsantalet inför 2018 är 65 st. Församlingen har ett stort barn- och ungdomsarbete med cirka 50 deltagare varje vecka i Söndagsskolan, Timmen Glad, Uv, Ledarscouter och Vi.P-Lördá.

Efter 50 år som sångledare så har Folke Wilhelmsson bestämt sig för att lämna denna uppgift, han avtackades med en gåva från församlingen. I stället för sångledaruppgiften så kommer ett sång- och musikråd startas. Under kommande år så ska en renovering av lokalerna startas.

Församlingen ser ljust på framtiden med ett fortsatt stort arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar och även ett fortsatt samarbete med Haurida Vireda församling i Svenska kyrkan. Under 2017 har det kommit in 530 600 kronor till församlings- och missionskassan.

Karoline Ellbranth-Pettersson

Fler artiklar från Dagen Lokalt