16 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Ingemar och Lilian Gard sjöng i Järfälla

Det var ett mycket välkänt par som medverkade på RPG:s sammankomst på tisdagen i Jakobsberg. Lilian och Ingemar Gard har verkligen skapat sig ett namn då det gäller sång och musik, och då främst i den frikyrkliga världen.

1 av 4

Många minns säkert tv-programmet "Mitt liv och min lovsång" och SVT-succén "Minns du sången", i vilken Lilian Gard var en av programledarna.

Lilian och Ingemar har under många år varit verksamma i Jönköping, där man bott tills för ett par år sedan då paret flyttade till Enhörna, någon mil utanför Södertälje. Lilian är i grunden lågstadielärare, men har tillsammans med Ingemar under många år rest i olika sammanhang och medverkat med sång och musik.

När Astrid Emanuelsson stod på estraden för att hälsa folk välkomna kunde hon se ut över en ganska stor publik, som antagligen hade stött på dagens gäster i antingen ett tv-program, konsert, eller i en vanlig gudstjänst någonstans i landet.

Det blev mycket sång och musik under parets framträdande. Flera sånger ur den gamla älskade sångskatten sjöngs, publiken sjöng gärna med och man förstod att de sångerna hade sin publik på plats. Lilian berättade mycket från sin barn- och ungdomstid, berättade om pappa som var pastor, om resor han gjorde i vilka hon ibland fick följa med. Hon berättade om sin skoltid under vilken eleverna ibland fick i läxa att lära psalmverser.

– Det gick fort för mig att lära mig psalmverserna. Det var mycket värre med matematiken! Jag tyckte matematiken var det svåraste med skolan, avslöjade hon till publikens leende. Och det var flera gånger under framträdandet som hon fick med sig åhörarna i igenkännande skratt.

Vid flygeln satt Ingemar och skötte både den och ett elpiano med inspelat ackompanjemang. Detta tillsammans med hans eget spelande skapade ett mycket välljudande samspel med Lilians sång, som ibland också blev duettsång. Sångarparets framträdande var mycket uppskattat. Sångerna sjöngs med stor inlevelse, och för att nämna någon av dem blir det "Låt mig få höra om Jesus", en sång som de flesta av deltagarna har sjungit i söndagskolan. Att Lilian också som avslutning på den sången övergick till att också sjunga sista versen på "Blott en dag", skapade en förtätad stämning.

Många av deltagarna var mycket glada för framträdandet. En av dem var Maud Tholin:

– Detta var för mig en stund av inspiration och glädje att få sitt ner och lyssna till härlig sång och musik som framfördes med känsla och övertygelse. Vi har en underbar sångskatt som är värd att bevaras. Vittnesbörden mellan sångerna var något som berörde mitt hjärta.

En annan deltagare var Göran Oscarsson:

– En fin blandning av nya och gamla sånger och psalmer varvat med vittnesbörd präglat av en stark gudstro som säkert inte lämnade någon oberörd.

Efter avslutat sångprogram övergick sammankomsten till RPG:s årsmöte.

Fler artiklar från Dagen Lokalt