Dagen Lokalt

Kristet förlag gav bort böcker på new age-mässa

Förra helgen var det åter dags för den regelbundet återkommande Harmonimässan att slå upp sina dörrar för en stor publik. Som vanligt var det Solnahallen där det hela ägde rum, och som vanligt var det en ganska stor publik som besökte evenemanget.

– Vi hade fullt med montrar, cirka 300 utställare som representerade behandlingar, höll föredrag, workshops och annat, berättar mässans pressansvariga Petra Adams

– Vi hade minst 5500 besökare i de flesta åldrar och de flesta intresseområden. Vi kan också konstatera att det verkar vara mer än vanligt intresse för de olika behandlingar som man kunde få.

Som besökare på mässan kan man få köpa kristaller, man kan bli spådd, man kan få massage, man kan köpa en trumma, man kan höra föredrag om olika saker eller få sin aura fotograferad. Allt för en kostnad.

Men det finns också möjlighet att få möta Jesus, få förbön till helande, eller helt gratis få en bok om till exempel Sebastian Stakset som berättar om sina erfarenheter av sitt möte med Gud. Det är i Sjöbergs bokförlags monter detta erbjuds. En av dem som under flera år hjälpt till där under harmonimässorna är Conny Alpsten:

– Här erbjöd vi besökarna gratis kristen litteratur och Nya testamenten. Många reagerade lite förvånat då det var gratis. Ska man exempelvis besöka en healer kan det kosta upp till 500 kr för en stunds behandling. I vår monter fanns också gott om plats där vi kunde erbjuda förbön. Det var många, många som var positiva till att vi bad för dem. Vi fick vara med om flera konkreta helanden där i montern. Vid varje mässtillfälle är det också människor som vill bli frälsta, så även denna gång. Det är mycket viktigt att de som tar emot frälsningen i Jesus får kontakt med någon kristen som bor på samma ort. Det finns flera exempel på människor som under dessa mässor tagit emot Jesus och i dag lever starkt för honom och i sin tur vinner andra.

Gunilla Svensson har varit på mässan som ibland också kallas new age-mässan många gånger, och hon finns med i Sjöbergs bokförlags monter:

– Jag har nog varit på Harmonimässan i 15 år och presenterat Jesus. Jag slås av en öppenhet från människor som är där. De vill prata, de vill fråga, de vill ha förbön i vår "healing stol" där vi ber i Jesu namn. De vill stanna till och titta på bokbordets erbjudanden av biblar och kristna böcker. De har tid, och ingen stress.

– Det jag också slås av, säger Gunilla, är att många har svåra sjukdomar och bär på nöd och förtvivlan. Och de vill gärna få förbön och handpåläggning. I det sekulariserade Sverige är det mer andligt sökande än någonsin.

För Kaleb Eriksson och hans medarbetare från Uppsala var det tredje gången de besökte mässan:

– Alla i vår monter har det gemensamt att vi träffades i Uppsala för 10–14 år sedan. Vi lärde känna varandra då vi varit ute på stan och pratat med folk för att dela tron, och för att be för människor om de haft ont. För oss är det tredje gången som vi är med på mässa. Vi har pratat och bett med 100 personer under de två mässdagarna. Flera har beskrivit ett helande, vissa en bättring och andra en totalt helande. Vi var tydliga med att Jesus är den som helar. Vårt syfte är att så många som möjligt ska få tron presenterad för sig för att kunna ta ställning om de vill ta emot Jesus.

Joel Sjöberg, som under mässan har sitt bokförlags monter här och gratis delar ut kristna böcker, säger så här om satsningen:

– Sedan mitten av år 2000 har vi besökt mässor likt denna och än en gång fick vi vara med om en mycket givande helg. Under de senaste åren har det blivit ännu mer öppet och mottagligt och vi tackar Gud för att sökare får uppleva hans kraft till frälsning och helande.

Berne Wilhelmsson

Fler artiklar för dig