17 maj 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årsmöte med Kungsportskyrkan i Huskvarna

Kungsportskyrkan i Huskvarna (samverkar med Evangeliska frikyrkan) höll årsmöte 2 mars.

Församlingen hade vid årsskiftet 823 medlemmar, har ett omfattande arbete och årsmötet utsåg funktionärer till ett 70-tal styr- och arbetsgrupper. En av de största verksamheterna är barn- och ungdomsverksamheten med många olika grupper som samlas varje vecka.

Via bolag och andra juridiska personer driver församlingen även förskola, hemtjänst, friskvård, kontorshotell, konferensverksamhet, servering, trygghetsboende samt har delansvar för second hand-varuhuset "Ge för Livet". Inom Kungsportens friskvårdscenter finns sporthall, gym, en mängd gruppträningspass samt olika folkhälsoinsatser. Tillsammans med tre andra aktörer startades under 2018 också KRIK-linjen Bibel-Träning-Hälsa.

Efter årsmötet består församlingens ledning av Ingemar Ericsson (ordförande), Caroline Agnehus (vice ordförande), Tobias Petterson (andre vice ordförande), Anamaria Gustafsson, Börje Carlsson, Anders Gell, Fredrik Larsson, Frida Welander, Rebecka Udd och Joakim Emme. Pastor Hans Jansson är föreståndare och pastor David Axelsson är vice föreståndare. I årsmötet meddelade även Hans Jansson att han kommer att lämna föreståndarskapet i augusti 2019.

Frida Welander

Fler artiklar från Dagen Lokalt