31 juli 2021

En tidning på kristen grundDagen Lokalt

Årsmötesreferat Vireda pingstförsamling 2019

Som traditionen bjuder på trettondagen så har Vireda Pingstförsamling firat sitt års- och administrationsmöte.

Gudstjänsten och förhandlingarna leddes av Mikael Målevik. Lovsångsgruppen sjöng ett par sånger och Leif Persson predikade. Årsberättelsen lästes upp av Leif Persson, församlingens pastor, som även skrivit densamma tillsammans med ledare från församlingens barn och ungdomsverksamhet.

Styrelsen för 2020 är densamma som varit under 2019: Mikael Målevik ordförande, Inglis Granlinger vice ordförande, Folke Wilhelmsson, Leif Persson, Karoline Ellbranth-Pettersson och Jonathan Friberg.

Församlingens stora barn- och ungdomsarbete med cirka 40 deltagare varje vecka har fortsatt under det gångna året med Söndagsskolan, Timmen Glad, Uv, Ledarscouter, 10-12 och Vi.P-Lördá.

Även under detta år har vi fått ha en fin gudstjänst med dop. Medlemsantalet inför 2020 är 63 personer.

Under 2019 startades tillbyggnad och renovering av vår kyrka. Ett spännande år ligger framför med att få klart detta arbeta som görs mestadels av ideella krafter. Ett arbete som vi redan nu känner skapar en stor gemenskap i församlingen.

Vi känner ett stort engagemang från bygdens folk också i det som händer hos oss nu. Församlingen ser ljust på framtiden med ett fortsatt stort arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar och även ett fortsatt samarbete med Svenska kyrkan Haurida Vireda församling.

Karoline Ellbranth-Pettersson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Dagen Lokalt