Dagen Lokalt

Årsmöte hos Smyrna i Hoting

Smyrnaförsamlingen i Hoting har nyligen hållit sitt årsmöte.

Inledninsvis firades nattvard. Årsberättelsen, som speglade det 46:e verksamhetsåret, vittnade om att församlingen i samband med besök injudit till gudstjänster och musikkafeér med bl.a. Lasse Svensson, Alingsås och sångarparet Anna-Lena och Curt Axelsson, Myresjö, som medverkande.

En uppskattad mötesserie hölls under våren med Eva-Lena Appelgren, Östavall då även flera äldreboenden i kommunen fick besök

Som nya EFK-missionärer att delunderhålla har församlingen antagit Anna och Staffan Jenemark, vilka nyligen reste ut till Brasilien. De efterträder Judith och Roger Korsgren, som under året avslutat sitt arbete i Paraguay.

U-hjälpsinsamlingen Ge för Livet har stötts under året, ett stöd som återkommer under 2020.

Till det utåtriktde arbetet har under hösten hört utdelning av en evangelisationsbok med Sebastian Stakset som författare.

Till församlingens glädje har en ny medlem hälsats välkommen under året.

Styrelsen omvaldes med Ebbe Johansson, som ordförande

Årsmötet avslutades med trivsam samvaro kring kaffeborden.

Erik Enstam

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig