Dagen Lokalt

Årsmöte i Ulriksbergskyrkan, Växjö

Ulriksbergskyrkan i Växjö har haft årsmöte.

Pelle Hörnmark välkomnades som ny föreståndare under året. Här med sin fru Tina.

Årsmötet hölls efter en förmiddagsgudstjänst den 2 februari. Församlingens föreståndare Pelle Hörnmark predikade över Johannes 10:10 i gudstjänsten. Han berättade hur han upplevde att detta bibelord blev levande inför att han och hans fru Tina flyttade till Växjö. Allt vi gör som enskilda och som församling skall vara livgivande var budskapet inför det nya verksamhetsåret.

Efter kyrkfikat var det dags för årsmöte, som leddes av församlingens ordförande Lars-Åke Egerbo. I årsberättelsen noteras att församlingen kan se tillbaka på ännu ett välsignat år präglat av omfattande verksamhet. Många förstagångsbesökare kommer till gudstjänsterna och i genomsnitt kommer över 300 besökare.

Församlingen har välkomnat elva döpta och elva inflyttade. Sex personer har avlidit och fjorton utflyttat, vilket innebär att nettoökningen är två personer. Den första januari var församlingens medlemsantal 693.

Förutom gudstjänster i Växjö har man haft regelbundna sammankomster i Ulriksbergskyrkan Alvesta.

Den 1 september välkomnades församlingens nye föreståndare Pelle Hörnmark med fru Tina.

Det noteras att församlingens ekonomi är god och bland annat så har det riktade ungdomsarbetet ”Neighbourghood” fått ett frikostigt bidrag från Allmänna arvsfonden. Bidraget sträcker sig över tre år och arbetet handlar om verksamhet i ett så kallat problemområde.

Mycket av församlingens verksamhets handlar om arbete i smågrupper. Exempelvis Grupo Hispanio, Persiska gruppen, Alpha/Beta kurser, Celebrate Recovery och hemgrupper. Internationellt arbete bedrivs även i flera länder.

En rad olika funktionärer valdes. Lars-Åke Egerbo valdes till ordförande i församlingen och Fredrik Albertsson valdes till ordförande i styrelsen.

Församlingen ser med tillförsikt framåt med orden i Hebrerbrevet 13:8 ”Jesus Kristus är densamme igår, idag och så i evighet”.

Hilding Björkman

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig