Intelligent skapelse?

Hur kan slumpen och det naturliga urvalet tolkas? Går det fortfarande att tala om ändamålsenlighet och design? En finsk forskare som står mitt i den internationella debatten hjälper NOD att reda ut begreppen.