24 november 2020

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEJohan Winbo: Vad menar du med fascist?

NOD:s redaktör Johan Winbo skriver utifrån tidningens tema, fascism.

Fascist, det är

något med ordet som skapar rädsla på samma gång som det är det ett ord som kan användas lite slarvigt, som en etikettsbeskyllning. Ord och etiketter gör något med oss; både sändare och mottagare. Vi tolkar orden och dess betydelse olika, vilket gör det oerhört viktigt att definiera vad vi menar med orden. Fascism är också något verkligt och definitivt, därav är det av yttersta vikt att vi har någon slags gemensam förförståelse för vad vi menar.

Ett nummer om fascism behöver ta upp ordets historiska betydelse och dess användning i dag. När vi förberedde detta nummer i redaktionsrådet landade vi i att fascism och fascist bottnar i rädsla. Därför är det centralt att ta upp rädslans olika uttryck och samtidigt inbjuda till att försöka förstå det vi är rädda för.

Joel Halldorf inleder detta nummer med att skriva om rädslans mekanismer och vårt behov av något större, en känsla av tillhörighet. Henrik Arnstad fortsätter och ger oss en översikt över fascismens historia från dess begynnelse till i dag. Rolands Spjuth skriver om rädslans odödlighet och hur den påverkar oss genom livet. Maria Karlsson skriver om det vardagliga livet i Vivalla och reflekterar hur vi ser på det främmande och det okända och hur det påverkar våra val och vilka människor vi träffar och umgås med. "Var lagom rädda" avslutar Elisabeth Sandlund temadelen. Det finns sådant som vi ska vara rädda för och sådant vi inte behöver frukta.

Läs mer Rädslans anatomi

På kulturdelen skriver Åsa Molin om Netflixserien ”The Family” ett inofficiellt relationsbaserat nätverk. Det rör sig i maktens korridorer i USA. Åsa reflekterar hur teologi och makt utövas och prövas genom lobbying. Inger Alestig avslutar kulturdelen med en intervju med Niki Lindroth von Bahr om hennes utställning på Färgfabriken i Stockholm.

Jag önskar er en trevlig och utmanande läsning om fascism!

Till sist vill jag tacka för all den positiva respons jag fått från er läsare efter att jag tillträtt som redaktör. Det var även roligt att höra från så många av er att ni tyckte AITIK låg rätt i tiden. Layouten berömdes särskilt, tack till Tobias Fischer! Tack till redaktionsrådet och särskilt till er som hjälpte till med AITIK-numret!

Tack även för alla de förslag vi fått in till kommande nummer. Fortsätta gärna att höra av er om stort som smått, ni hjälper verkligen oss i redaktionsrådet att göra NOD bättre!

Vill du prenumerera på NOD? Klicka här!

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.