28 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Församlingar får fortsätta som egna församlingar

De fyra församlingarna Lövestad, Vanstad, Tolånga och Röddinge i Lunds stift får fortsätta som egna församlingar i ytterligare några år. Detta trots att församlingarna, var för sig, inte klarar kyrkoordningens krav på att hålla gudstjänst varje vecka.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar