11 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Gudstjänsten – fel redskap att nå ovana

Det skulle vara en evangelisationsmetod för 2000-talet – sökargudstjänsterna. Gudstjänster tillrättalagda i form och språk för människor ovana att besöka kyrkan. Men vare sig pastorer eller aktiva i församlingarna tycks tro på metoden.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar