13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Stor spännvidd bland världens kyrkor i synen på sexualitet

Synen på sexualitet är en av de mest laddade frågorna inom Kyrkornas världsråd, spännvidden mellan skilda kyrkorriktningar är stor – och även inom enskilda kyrkor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar