28 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Nordens pingstmissionärerhälften så många på tio år

Missionsarbetet i de nordiska pingströrelserna har under det senaste decenniet minskat kraftigt. Antalet missionärer har halverats sedan mitten av 1990-talet. Värst är det i Sverige där siffran har gått ner från 630 missionärer till 150.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar