22 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ny gudstjänstbok ska prägla gudstjänsten

En ny gudstjänstbok för Svenska kyrkan publicerades nyligen på Artos förlag. Som grund för boken ligger principen att liturgin och språket i en gudstjänst ska präglas av den kristna tron och traditionen genom tiderna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar