01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Diakonvigning stoppad av Krook

Två veckor innan terminsslutet på Ersta diakoniutbildning fick studenten sin antagning tillbakadragen av biskop Caroline Krook. Ärendet kommer förmodligen upp i Domkapitlet på fredag och har väckt principiella frågor kring blivande diakoners situation under studietiden.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar