23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Allt färre är med när kistan sänks ner

Gravsättning utan anhöriga har blivit allt vanligare. De anhöriga väljer istället att ta farväl i kyrkan och följer sedan inte med när kistan sänks ner i jorden vid begravningar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar