13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Dagen listar kristna som vill in i EU-parlamentet

I valet till EU-parlamentet är personvalet betydligt intressantare än i riksdagsvalet. Det går att "kryssa in" relativt okända kandidater. Flera kristna profiler, som till exempel musikern Roland Utbult, driver en kampanj med målet att få en parlamentsplats, trots att de inte toppar sina respektive partis listor. Erfarenheten från förra valet är att sådana "kupper" är fullt möjliga. Dagen har skickat ut frågor till olika partier och i den slutliga sammanställningen fått med kristna EU-valskandidater från sex partier. Givetvis finns det kristna kandidater som Dagen inte har fångat upp, men urvalet har skett på kunskapsbasis och med hjälp av tips från tipsbloggen på Dagen.se. Vi är medvetna om att detta inte är en heltäckande bild.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar