02 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Foster levde två dygn efter abort

Ett 22 veckor gammalt foster levde två dagar efter en abort. Händelsen har rört upp starka känslor i Italien, där aborten utfördes.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar