09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

"Jag känner mig lite som när Frälsningsarmén startade i London"

Visby. Frälsningsarméns biståndsarbete i Västerås har just nu 21 anställda med olika typer av lönebidrag. - Jag känner mig lite som när Frälsningsarmén startade i London. Då var det dopsynen som de andra kyrkorna bråkade om medan vi gick ut och erbjöd människor tvål, soppa och frälsning, säger ledaren Fredrik Bratterud efter att ha stått mitt emellan de två politiska sidorna under en debatt om arbetsmarknadspolitiken.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar