15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Avtal om flygdata mellan EU och USA

Dataskyddet förbättras i ett nytt avtal om flygpassagerardata mellan EU och USA. Men lagringstiden är lång, som mest 15 år.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar