15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Farliga gifter i vår matfisk

Vanliga matfiskar innehåller farliga miljögifter för vilka gränsvärden eller rekommendationer saknas. Något måste göras, enligt Livsmedelsverket, som ändå uppmanar oss att fortsätta äta fisk.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar