06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Påven drömmer om en mer barmhärtig kyrka

Påve Franciskus säger – i det första större dokument han själv skrivit – att han är öppen för att decentralisera makten inom Katolska kyrkan. Han slår också fast att kyrkan måste bli mer missionerande, barmhärtig och ha mod till förändring.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar