09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

EFK: Vi lämnar inte landet

Trots varningar om ett stundande folkmord. Trots ökade motsättningar mellan muslimer och kristna. Evangeliska frikyrkan har inga planer på att överge missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar