07 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Fem präster anmälda till domkapitlet

De fem prästerna som på DN:s debattsidor gick ut med att kyrkan måste vara öppen mot andra religioner har anmälts till domkapitlet i Stockholm. Nu ska Stockholm stift avgöra om prästerna på något sätt gjort något som strider mot kyrkans lära.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar