01 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Allt går om viljan finns

Det finns ett stort antal fina bostäder som står tomma runt om i landet.

DÖ är död. I stället har FÖK, flyktingöverenskommelsen, sett dagens ljus. Skillnaderna är väsentliga. Decemberöverenskommelsen var ett avtal mellan partierna med stor räckvidd och avsedd att ha lång hållbarhet. FÖK är inte mer en startpunkt för den fortsatta hanteringen av flyktingkatastrofens konsekvenser.

Det bästa med FÖK är att den överhuvudtaget har kommit till stånd. Det är en seger för det svenska systemet att politikerna i ett akut läge förmår höja sig över parti- och blockegoismen.

Det sämsta med FÖK är att tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) införs. Det ökar otryggheten för människor som mer än något annat behöver få känna trygghet. Det avskräcker knappast någon som är i nöd att söka sig till Sverige. Det får arbetsbördan på det redan hårt ansträngda Migrationsverket att bli än tyngre. Och argumentet om att TUT sätter press på andra europeiska länder är tunt som nattgammal is. Jag har svårt att se framför mig att exempelvis den ungerska regeringen nu lägger sina pannor i djupa veck och säger. ”Sverige har infört TUT. Nu måste vi öppna våra gränser.”

TUT fick Vänsterpartiet att kliva av medan Miljöpartiet och Centern var villiga att betala priset för att få acceptans för en ny lag som tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar. Hade inte barnfamiljer, ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar undantagits skulle etiketten på FÖK ha blivit "hjärtlös". Nu innehåller den trots allt spår av medkänsla och längre än så gick det uppenbarligen inte att komma.

Partierna är överens om att genomföra vissa lättnader av plan- och byggregleringen. Det är bra men löser knappast alla akuta problem. Tillåt mig att komma med ett djärvt förslag som inte behöver manglas i sjupartisamtal utan som snabbt kan genomföras av varje kommun där viljan är god.

Det finns nämligen ett stort antal fina bostäder som står tomma runt om i landet nu när novembermörkret snart sänker sig. Jag tänker på fritidshusen som sällan eller aldrig används under den kalla årstiden. En del har primitiv standard med bara sommarvatten och utedass. Till den kategorin hör tyvärr mitt eget. Andra ligger så ödsligt att det är omöjligt att ta sig till en affär utan tillgång till bil. Men även om sådana stugor räknas bort finns det många kvar, som skulle kunna ge människor på flykt husrum de närmaste månaderna.

”Men jag bor långtifrån sommarstugan och kan ju inte vara där och se till kåken.” En helt relevant invändning. Det är där kommunerna kommer in i bilden. Tillsynspersoner anställs som har till uppgift att ha daglig koll på att allt fungerar och att de nyanlända får det stöd de behöver. De kan till och med leverera matkassar om det kniper.

Och en liten ekonomisk uppmuntran bör förstås den som ställer sitt hus till förfogande få. Närmast till hands ligger att under 2016 slippa betala den kommunala fastighetsavgiften på några tusenlappar. Allt går om bara viljan finns.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar