12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Intressant dokument om Kongomission

Ulla Lind ”Kallelse och gärning i Kongokyrkan CEC. Ett forskningsarv efter Ulla Lind.” (Recito förlag)

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar